Wymiar urlopu rodzicielskiego


Ile wynosi urlop rodzicielski?


Urlop rodzicielski wynosi do 26 tygodni niezależnie od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie i przysługuje bezpośrednio po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego  (lub na warunkach macierzyńskiego).


Pracownicy mogą wykorzystać jednorazowy lub w częściach (maksymalnie trzech, po 8tygodni). 

Wniosek o urlop rodzicielski składa się do pracodawcy na 14 dni przed terminem jego rozpoczęcia. Trzeba do niego dołączyć pisemne oświadczenie, co robi drugi rodzic - czy w ogóle nie zamierza korzystać z urlopu rodzicielskiego, a jeśli tak - to w jakim okresie.

Urlop rodzicielski może być łączony z pracą w niepełnym wymiarze (nie wyższym niż 1/2 etatu). Pracodawca nie musi uwzględnić wniosku pracownika, jeśli koliduje to z organizacją pracy.

Uwaga! Wydłużony urlop przysługuje nie tylko rodzicom zatrudnionym na etatach, ale wszystkim, którzy opłacają ubezpieczenie chorobowe, czyli np. pracującym na podstawie umowy zlecenia i prowadzącym firmy.

Pieniądze na urlopach


Rodzic, który zdecyduje się na półroczny pobyt z dzieckiem, dostanie zasiłek macierzyński w wysokości 100% wynagrodzenia liczonego jako średnie pobory za ostatnie 12 miesięcy. Jeśli jednak postanowi przedłużyć opiekę o kolejne pół roku, wówczas zasiłek wyniesie 60%. Gdy natomiast od razu skorzysta rocznego urlopu (pól roku macierzyńskiego i pól roku rodzicielskiego) będzie otrzymywał zasiłek w wysokości 80% wynagrodzenia.

Dla kogo becikowe?


Od początku roku becikowe przysługuje tym mamom, w których rodzinach dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1922 zł netto miesięcznie. Wysokość zapomogi wynosi 1000 zł.

Warunkiem otrzymania becikowego jest złożenie zaświadczenia (musi być godne ze wzorem formularza określonego w rozporządzaniu ministra zdrowia), ze przyszła mama była pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Dokument musi potwierdzać fakt odbycia co najmniej trzech wizyt u ginekologa w każdym trymestrze ciąży.

Wniosek o wypłatę becikowego należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.


Komentarze

Popularne posty