Pracodawca nie wyraża zgody na ruchomy czas pracy

Gdy pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy

W oczywistych sytuacjach (np. gdy ktoś pracuje w dziale obsługi klienta w banku czy na poczcie przy okienku czynnym od-do) pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy, bo zdezorganizowałoby to pracę w całej placówce.

Jeśli natomiast praca jest w biurze, gdzie pracownik nie ma kontaktu z klientami, i nie musi być do ich dyspozycji o ściśle określonej godzinie, nie ma przeszkód, by pracodawca podpisał wniosek o ruchomy czas pracy.

Czy pracownik może wnieść skargę o inspekcji pracy, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy?

Decyzja co do podpisania wniosku pracownika o zastosowanie dla niego ruchomego czasu pracy zawsze należy wyłącznie do pracodawcy.
Uwaga! Właśnie z tego powodu odwołanie się od takiej odmownej decyzji i zaskarżenie jej do inspekcji pracy nie jest możliwe, bo nie można powołać się na żadne przepisy kodeksu pracy.
Oczywiście pracownik może skorzystać z bezpłatnej porady prawnika w inspektoracie, by wyjaśnić wątpliwości.  Adresy i numery telefonów do okręgowych inspektoratów PIP znajdują się na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy.

Sprawa w sądzie, gdy pracodawca nie wyrazi zgody na ruchomy czas pracy

Podobnie jest z pozwem w tej sprawie. Szansa na wygraną byłaby tylko wtedy, jeśli pracodawca dyskryminował danego pracownika (bo inni uzyskali zgodę na ruchomy czas pracy).

Prywatne sprawy w godzinach pracy

Jeśli pracownik np. chce wyjść wcześniej z pracy, bo ma do załatwienia sprawę urzędową lub osobistą, to teraz może być o to łatwiej.

Zgodnie z nowymi przepisami, odpracowanie takiej nieobecności nie będzie potraktowane jak praca w godzinach nadliczbowych i pracodawca nie będzie musiał za takie odpracowanie po godzinach dodatkowo zapłacić pracownikowi ani udzielić dnia wolnego. Poprzednie przepisy tego nie regulowały.
Uwaga! Pracownik musi złożyć w tej sprawie pisemny wniosek, aby czas odpracowania nie był potraktowany jako praca w godzinach nadliczbowych. Dlatego pracodawca może zobowiązać każdego pracownika, który chce wyjść załatwić swoje sprawy, żeby złożył wniosek o to na piśmie.
Jeżeli pracodawca wyrazi zgodę, żeby pracownik odpracował wyjście z pracy w celach prywatnych, to musi pamiętać o zasadzie, żeby taki pracownik miał w ciągu doby co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku (oraz 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowo).
Uwaga! Zasady odpracowania wyjść z pracy w  celu załatwienia spraw urzędowych i osobistych powinny być ustalone w zakładowym regulaminie pracy.

Komentarze

Popularne posty