Zasiłek dla bezrobotnych po 50 roku życia


Zasiłek dla bezrobotnych po 50


Utrata pracy po pięćdziesiątym roku życia to niełatwa sytuacja. Takie osoby mają prawo do szczególnego wsparcia w urzędzie pracy.


Wyższy zasiłek dla bezrobotnych


Osoby bezrobotne z co najmniej 20-letnim stażem pracy otrzymają zasiłek w ciągu 7 dni od daty zarejestrowania się w urzędzie pracy.

Przez pierwsze 3 miesiące: 988,40 zł brutto (844,44 zł netto), przez kolejne 9 miesięcy - 776,10 zł brutto (673,25 zł netto, czyli na rękę). 

Bezpłatne szkolenia dla bezrobotnych

Właśnie dla osób po pięćdziesiątym roku życia urzędy pracy organizują więcej kursów, np. przygotowujące do zawodu magazyniera czy zawodu sprzedawcy z obsługa asy fiskalnej. Pierwszeństwo w odbyciu kursów mają osoby po pięćdziesiątce, które są bez pracy przez co najmniej 6 miesięcy.

O szczegółowe zasady naboru na kursy należy pytać w urzędzie pracy lub dzwoniąc na Zieloną Linię: 19524.

Po szkoleniach bezrobotni są zatrudniani np. na stanowiskach dofinansowanych przez urząd pracy.

Podstawa prawna:  ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU z 2013 r., poz. 674).


Komentarze

Popularne posty