Umowa zlecenie prawa pracownika

Plusy i minusy umowy zlecenie

Podejmując pracę na zlecenie, trzeba liczyć się z tym, że niestety nie będą nam przysługiwać urlopu: wypoczynkowy, macierzyński, bezpłatny, wychowawczy ani okolicznościowy, nie będziemy mieli również prawa do zwolnień  na opiekę nad dzieckiem.
Uwaga! Umowa zlecenia nie jest bowiem regulowana przed kodeks pracy, a cywilny.
Podpisując umowę zlecenia należy sprawdzić, czy podane są w niej konkretne czynności, jakie będziemy wykonywali, oraz na jaki okres zostaje zawarta. Musi być w niej podana kwota wynagrodzenia oraz termin jego wypłacania (nie później niż do 10. dnia następnego miesiąca, po miesiącu pracy).

Powinien być też określony okres wypowiedzenia, gdyby pracodawca chciał się z nami rozstać.

Z jakich przywilejów można skorzystać na zleceniu?

Warto wynegocjować urlop wypoczynkowy, bo nie ma przeszkód prawnych, by taki zapis znalazł się w umowie zlecenia.Ważne jest też, ile dni wolnych będzie nam przysługiwać w trakcie trwania umowy.

Gdyby pracodawca zażądał od nas, by przed podjęciem pracy zrobić badania, w umowie powinien znaleźć się zapis, ze firma je sfinansuje. Należy też pamiętać o tym, ze firma, w której działa fundusz socjalny, może nam przyznać prawo do korzystania z tych środków.

Gdy pracujemy na umowę zlecenia, niektóre czynności możemy wykonywać poza siedzibą swojej formy (np. papierkową pracę biurową - w domu).

Jakie składki od umowy zlecenia?

Jeśli nie pracujemy na etacie i mamy tylko jedno zlecenie - to pracodawca obowiązkowo opłaca składki: emerytalną, rentową oraz zdrowotną.

Natomiast jeśli pracujemy na etacie i zlecenie mamy u własnego pracodawcy, to wtedy muszą być od niego odprowadzone wszystkie składki do ZUS. Jeśli jesteśmy na etacie, ale zlecenie mamy w obcej firmie, obowiązkowa jest tylko składka zdrowotna.

Komentarze

Popularne posty