Umowa o pracę do dnia porodu

Przedłużanie umowy o pracy do dnia porodu

Umowę o pracę zawartą na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na czas próbny, przekraczający 1 miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, pracodawca ma obowiązek przedłużyć do dnia porodu.


Uwaga! Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02) termin upływu trzecie go miesiąca ciąży oblicza się w równej miary miesiącach księżycowych.

Dla przykładu: Pracownica została zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony od 1 marca do 30 września. Na początku kwietnia zaszła w ciążę. Ponieważ w dniu rozwiązania umowy o pracę pracownica będzie w piątym miesiącu ciąży, umowa ulegnie z mocy prawa przedłużeniu do dnia porodu. Dzień porodu będzie ostatnim dniem trwania stosunku pracy.

Uwaga! Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu nie dotyczy umowy o pracę na czas określony, którą zawarto w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Komentarze

Popularne posty