Dni wolne opieka nad dzieckiem

Zwolnienie na dziecko w wieku do 14 lat

Pracownik, który wychowuje co najmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat ma prawo skorzystać w ciągu roku kalendarzowego ze zwolnienia z pracy, którego wymiar wynosi 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.Zwolnienie to przysługuje pracownikom wychowującym własne dzieci, ale również dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione lub wzięte na wychowanie.

Prawo do przysługuje każdemu z rodziców (opiekunów) dziecka, jednakże w sytuacji, gdy oboje są zatrudnienie, z prawa do tego zwolnienia może skorzystać jedno z nich, bądź też mogą podzielić się zwolnieniami w taki sposób, że każde z nich skorzysta z jednego dnia wolnego.

Uwaga! W takiej sytuacji każdy z rodziców musi złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o zamiarze lub braku zamiaru skorzystania z prawo do omawianego zwolnienia.

O terminie wykorzystania zwolnienia decyduje pracownik. 

Jeżeli zwolnienie nie zostanie wykorzystane przez pracownika w danym roku, to wtedy dni tzw. opieki na dzieckiem przepadają, nie przechodzą na kolejny rok.

W czasie tego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, które jest obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop.

Uwaga! Pracownik może skorzystać ze zwolnienia na dziecko również wtedy, gdy drugi rodzic (opiekun) dziecka nie pracuje lub prze bywa na urlopie wychowawczym.

Komentarze

Popularne posty