Badania lekarskie dla pracowników

Badania w zakładzie pracy

Każdy pracownik musi mieć aktualne zaświadczenie lekarskie, że nie ma przeciwwskazań, by pracował na danym stanowisku.

Przed podjęciem pracy przechodzi badania wstępne, a następnie - okresowe, które przeprowadzane są co rok, co dwa alta, trzy lub cztery - decyzje o tym podejmuje lekarz medycyny pracy.

Kontrola po chorobie

Pracownik, który był na zwolnieniu lekarskim powyżej 30 dni, kierowany jest przez pracodawcę na badania kontrolne.

Lekarz medycyny pracy ustali, czy stan zdrowia pracownika pozwala, by wykonywał dotychczasową pracę.

Wynagrodzenie pracownika bez potrąceń

Badania okresowe i kontrolne powinny być przeprowadzone w godzinach pracy, a za czas spędzony na badaniach pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Badania na koszt pracodawcy

Badania lekarskie pracowników są przeprowadzane na koszt pracodawcy, na podstawie wydanego przez niego skierowania. 

Komentarze

Popularne posty