Minimalne wynagrodzenie netto w 2013 roku

Minimalne wynagrodzenie za pracę netto 2013r.


Podwyższenie płacy minimalnej

Od 2013 roku minimalne wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 1600 zł brutto miesięcznie, a dla osób w pierwszym roku pracy – 1280 zł brutto miesięcznie (1600 zł x 80 proc.). Wynika to z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 roku.


Czy trzeba zmieniać treść angażu

Kiedy zmienia się wysokość minimalnej pensji, pracodawcy zazwyczaj pytają, czy muszą korygować umowy o pracę osób opłacanych według najniższej stawki. Wszystko zależy od sposobu określenia wynagrodzenia za pracę w angażu zatrudnionego. Jeśli umowa o pracę posługuje się pojęciem „minimalne wynagrodzenie za pracę”, nie ma potrzeby modyfikacji umowy. Sformułowanie to zmienia bowiem swoje znaczenie w ślad za coroczną podwyżką minimalnej płacy. Gdy jednak strony podały w umowie o pracę konkretną kwotę, trzeba sporządzić aneks. Dodajmy jednak, że nawet bez dochowania tej formalności od 1 stycznia 2013 r. pracodawca musi płacić za miesięczną pracę w pełnym wymiarze nie mniej niż odpowiednio 1600 zł lub 1280 zł brutto.

PRZYKŁAD

Trzeba zmienić umowę


Pan Jan został zatrudniony od 1 stycznia 2011 r. na czas nieokreślony, na 1/2 etatu. Zgodnie z umową o pracę otrzymuje on 750 zł brutto miesięcznie, czyli minimalną pensję przypisaną do jego wymiaru czasu pracy. Od 1 stycznia 2013 r. musi on jednak dostawać za miesięczną pracę co najmniej 800 zł brutto. W związku z tym należy zmienić mu umowę o pracę w części dotyczącej pensji, wpisując od 1 stycznia 2013 r. kwotę 800 zł brutto miesięcznie (1600 zł x 1/2 etatu) bądź zwrot „minimalne wynagrodzenie za pracę właściwe dla wymiaru czasu pracy pracownika”. Druga wersja jest korzystniejsza, gdyż zapobiegnie kolejnym korektom angażu co roku.

Pracownicy często dostają wynagrodzenie za pracę w grudniu dopiero w styczniu następnego roku, gdyż np. regulamin pracy przewiduje wypłatę płacy dopiero na początku kolejnego miesiąca. W takim przypadku, hołdując zasadzie opłacania pracy wykonanej, za zadania zrealizowane w grudniu 2012 roku podwładnemu otrzymującemu minimalną pensję należy wypłacić na początku stycznia 2013 roku starą stawkę, czyli odpowiednio 1500 zł lub 1200 zł brutto miesięcznie.

Ile wynosi minimalne wynagrodzenie netto?


Podane kwoty minimalnego wynagrodzenia w wysokości brutto nie oddają minimalnych sum, jakie pracodawcy muszą uiszczać do rąk podwładnych od nowego roku. Zatrudnieni otrzymują bowiem minimalne płace netto.* KUP – koszty uzyskania przychodów.

** Składka zdrowotna została zmniejszona do wysokości zaliczki podatkowej na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej.


* KUP – koszty uzyskania przychodów,

** Składka zdrowotna została zmniejszona do wysokości zaliczki podatkowej na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy zdrowotnej.

Autor: Anita Jackiewicz  Leszek Jaworski  
Źródło: Kodeks Pracy


Komentarze

Popularne posty