Wcześniejsza emerytura dla kogo?

Wcześniejsza emerytura bez zwalniania się z pracy


Mam dobrą wiadomość dla osób, które wybierają się na wcześniejszą emeryturę.

Uwaga! Jeżeli ktoś chce sprawdzić, czy na pewno ma prawo to takiego świadczenia, to nie musi już rezygnować z pracy. 

Taką możliwość dają obecnie nowe przepisy, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia br. Według nich nabycie uprawnień do świadczenia w obniżonym wieku nie jest uzależnione od rozwiązania umowy o pracę z dotychczasowym pracodawcą.

Uwaga! Nie oznacza to jednak tego, że będzie się mogło pracować i jednocześnie otrzymywać wcześniejszą emeryturę.

Co prawda świadczenie to będzie przyznane, ale jego wypłata zostanie wstrzymana do czasu aż zrezygnuje się  zatrudnienia i przedstawi się się w ZUS świadectwo pracy.

Jest to bardzo dobre rozwiązanie, bo nie będzie już dochodzić do sytuacji, w których ktoś zwolni się z pracy, bo jest przekonany, iż ma prawo do wcześniejszej emerytury, a potem okaże się, ze tak jednak nie jest.

Takich przypadków był bez liku, bo aby uzyskać to świadczenie, trzeba spełnić łącznie kilka różnych warunków.

Kto może przejść na wcześniejszą emeryturę?


Między innymi wymagane jest 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych, w tym 15-letni okres zatrudnienia w szczególnych warunkach.

Zawody (prace w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze), które dają uprawnienia do wcześniejszego uzyskania świadczeń emerytalnych wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. (Dz.U. nr 8, poz 43 z późn. zm.)


Komentarze

Popularne posty