Minimalna płaca w 2013 r.Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 r.


Obecnie minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 1600 zł brutto.

I dokładnie tyle powinien dostać pracownik, gdy pracuje w pełnym wymiarze czasu, a staż ma choćby roczny.

Jak pracodawca liczy to minimum?


Pracodawca bierze pod uwagę wszelkie jego składniki i oświadczeniowa wynikające z umowy o pracę, które GUS zalicza do wynagrodzeń osobowych (np. pensja, dodatek stażowy, za funkcje, premie, narody, wypłaty chorobowe).

Uwaga! Nie wlicza się nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej, wypłat za godziny nadliczbowe.

Jeśli pracownik nie jest zatrudniony na całym etacie, to jego minimalna płaca będzie proporcjonalna do liczby godzin pracy w miesiącu.


Komentarze

Popularne posty