Zmiany w prawie pracy 2013

Jakie zmiany w prawie pracy?

Stara i nowa emerytura


Osoby, który urodziły się po 31 grudnia 1948 roku, a przed 1 stycznia 1969 roku i nie spełniły warunków emerytalnych do końca 2008 roku, a wystąpią o świadczenia w 2013 roku, to zostaną im one policzone w sposób mieszany:

  • 20% po staremu i 80% po nowemu.

Chorobowe dobrowolne


Osoby, które zechcą wykupić w ZUS dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (bo np. pracują na umowę zlecenia lub maja działalność gospodarczą), to podstawa składki w styczniu oraz w lutym tego roku nie może być wyższa niż 250% ostatniej średnie, czyli 8775,55 zł (2,5 x 3510,22).

Niższe składki ubezpieczeniowe


Jeżeli w 2013 r uruchomi się swoją pierwszą w życiu lub pierwszą po 5 latach przerwy działalność gospodarczą, to można przez 24 miesiące płacić ZUS niższe składki ubezpieczeniowe.

Liczy się je od 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli od 480 zł.

Odprawa grupowa


Osoby, które będą miały pecha i zostaną zwolnione z pracy grupowo, muszą dostać odprawę, której maksymalna wysokość w bieżącym roku wyniesie 24 000 zł.

Wolne za sobotę


Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego wraca stary przepis, ze jeśli święto wypada w dzień wolny od pracy, to pracownikowi należy się inny wolny dzień w zamian.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę


Uwaga! Obecnie pracownikowi, który zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy pracodawca nie może zapłacić mniej niż 1600 zł brutto, a 1280 zł brutto w pierwszym roku pracy.

Od minimalnego wynagrodzenia za pracę zależy wiele wypłat, np.:

  • najmniejsza podstawa zasiłku chorobowego;
  • dodatek za pracę nocną (20% minimalnej stawki godzinowej);
  • odszkodowanie za nierówne traktowanie w pracy lub odejście z niej z powodu mobbingu - tyle co minimum, czyli 1600 zł;
  • potrącanie kar w pracy do 90% minimum, czyli do 1440 zł;
  • zachowanie minimum przy niealimentacyjnych potrąceniach sądowych.


Dłuższy urlop ojcowski


Urlop ojcowski ma wydłużyć się do ośmiu tygodni (w 2012 r były tylko dwa).

Uwaga! Młody ojciec będzie mógł cieszyć się wolnym nie dłuzej niż do ukończenia przez dziecko drugiego roku życia. Urlop ten będzie mógł być podzielony na dwie części.

Urlop wychowawczy, z którego rodzice mogą korzystać w dowolnej proporcji ma wynieść 35 miesięcy.  Do tego dojdą jeszcze dwa miesiące, ale każde z rodziców będzie mogło wykorzystać tylko miesiąc.


Uwaga! Te przepisy o wydłużaniu urlopów ojcowskich i wychowawczych nie są jeszcze uchwalone, ale Sejm ma się tym zająć w trybie pilnym.


Komentarze

Popularne posty