Wniosek o ustalenie kapitału początkowego


Kapitał początkowy emerytury


Uwaga! Jeśli ktoś nie ma ustalonego tzw. kapitału początkowego (część przyszłej emerytury liczona na starych zasadach, a wypłacana po przejściu na to świadczenie liczone po nowemu), to będzie miał niższa emeryturę, bo ZUS nie uwzględni zarobków i stażu sprzed reformy.

Wszystkie osoby, które pracowały przed reformą emerytalną - przed 1 stycznia 1999 roku - maja prawo do ustalenia kapitału początkowego.

Jak ustalić kapitał początkowy emerytury?


W tym celu składa się w oddziale ZUS wniosek, Należy to zrobić na druku ZUS Kp-1.

Wraz z wnioskiem składa się kwestionariusz (druk Rp-6) z wyliczeniem okresów składkowych i nieskładkowych. Trzeba tutaj wpisać daty początku i końca każdego z etapów naszego życia:
  • ukończone studia (nazwa uczelni);
  • pracy (nazwa i adres firmy);
  • przerw, służby wojskowej, urlopów wychowawczych, bezpłatnych, chorób itd.
Uwaga!  Musi to być poparte dowodami, np. świadectwem pracy, zaświadczeniami z uczelni itp.

Należy tez złożyć druk ZUS Rp-7, który potwierdzi nasze zarobki.  Wystawiają go pracodawcy lub archiwa, do których trafiły dokumenty płacowe z naszych dawnych zakładów pracy.

Druki i informacje można otrzymać w każdym oddziale ZUS lub na jego stronie internetowej (www.zus.pl). Załączniki, które dowiodą stażu i zarobków muszą być w oryginale, a ZUS je potem zwróci.

ZUS policzy nam kapitał początkowy na dzień 1 stycznia 1999 roku i potem zwaloryzuje i bez znaczenia jest to, kiedy wystąpi się o jego obliczenie, byle było to najpóźniej z wnioskiem o emeryturę.

Jeżeli po obliczeniu  kapitału okaż się, że zdobyliśmy dowody na staż pracy lub zarobki wcześniej w nim nieuwzględnione, to wtedy możemy napisać kolejny wniosek o korektę.

Jeśli ktoś do końca 1998 roku pracował bardzo długo, to kapitał będzie liczony z 10 kolejnych lat lub z 20 dowolnych z całego okresu zatrudnienia.

Uwaga! Jeśli staż pracy był krótszy, to wyliczenie będzie tylko z niego.

Za każdy rok składkowy dostaje się 1,3% a za nieskładowy 0,7%. Jak będziemy przechodzić na emeryturę, to ZUS doliczy nam wtedy tego tego składki ubezpieczeniowe zebrane po 1998 roku na naszym indywidualnym koncie i też zwaloryzowane.


Komentarze

Popularne posty