Dni na opiekę nad dzieckiem


Urlop na opiekę nad dzieckiem


Pracownikowi przysługują dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem, dopóki nie ukończy ono 14 lat. Są to dni wolne ekstra i nie są odliczane od urlopu wypoczynkowego.

Uwaga! Pracodawca nie może odmówić pracownikowi udzielenia wolnego na opiekę

Komu przysługują dni wolne na opiekę


Te dwa dni wolne może wykorzystać mama lub tata dziecka, albo rodzice mogą podzielić się urlopem po jednym dniu.

Jeśli dni na opiekę weźmie mam dziecka, to powinna ona złożyć oświadczenie u pracodawcy, że tata dziecka nie korzysta z dni wolnych na opiekę. 

Jak wystąpić o urlop na żądanie?


O taki urlop pracownik może wystąpić nawet ... w dniu urlopu.Wystarczy, że zadzwoni do firmy na początku dnia pracy. Dopuszczalne jest wysłanie maila lub SMS-a. Wniosek urlopowy można wystawić w dniu powrotu z urlopu.

Pracownik ma prawo żądać udzielenia wszystkich 4 dni wolnych na raz.

Uwaga! Ale wtedy lepiej powiedzieć o tym pracodawcy wcześniej (jeśli pracownik oczywiście jest w stanie zaplanować termin urlopu na żądanie). Pracodawcy łatwiej będzie zorganizować pracę.

Pracodawca może nie udzielić pracownikowi urlopu na żądanie tylko wówczas, gdy pojawią się wyjątkowe okoliczności i obecność pracownika w zakładzie pracy będzie naprawdę niezbędna.

Kiedy urlop bezpłatny?


Urlop bezpłatny może zostać udzielony pracownikowi wyłącznie na jego pisemny wniosek.

Uwaga! Nie można zawiadomić o tym pracodawcy telefonicznie. 

Z pisma powinno wynikać, na jak długo pracownik chce pójść na taki urlop. Wniosek nie musi być uzasadniony, ale dobre uzasadnienie może przekonać pracodawcę o konieczności udzielenia urlopu.

Uwaga! Pracodawca nie ma obowiązku udzielenia urlopu bezpłatnego. To tylko jego dobra wola.

Warto też wiedzieć o tym, ze urlop bezpłatny nie wlicza się do stażu pracy, bo podczas takiego urlopu pracodawca nie opłaca za pracownika składek na ubezpieczenie społeczne. 


Komentarze

Popularne posty