Gdy pracodawca nie płaci wynagrodzenia

Pracodawca nie płaci wynagrodzenia za pracę

Najnowsze dane Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) wykazują, ze pierwszych trzech kwartałach tego roku zaległości firm w wypłacaniu wynagrodzeń dla pracowników wynoszą aż 154 miliony złotych.

Najlepszym sposobem na odzyskanie zaległego wynagrodzenia za pracę jest złożenie skargi do PIP.

Uwaga! Można to zrobić anonimowo.

Państwowa Inspekcja Pracy nie może podawać personaliów pracownika.

Pamiętaj! Jest to zakazane ustawowo.

Może je podać tylko, gdy pracownik wyrazi na to pisemną zgodę.

Kontrola Inspekcji pracy wygląda tak, ze pracodawca nie ma szans zorientować się, kto się na niego poskarżył.

Jeśli w związku ze skargą pracownika inspektor pracy zacznie kontrolę w firmie, musi ją zakończyć w ciągu 30 dni i przekazać pracodawcy swoje wnioski, czyli wskazać nieprawidłowości oraz sposoby ich naprawienia.

W tym przypadku będzie to nakazanie wypłaty wynagrodzenia za pracę.

Skargę składa się na piśmie w okręgowym inspektoracie pracy (można ją także wysłać listownie).  Dane teleadresowe okręgowych inspektoratów można znaleźć na http://www.pip.gov.pl/ klikając na mapę Polski (po lewej stronie).

Każda ze skarg jest rozpatrywana, czyli skutkuje kontrolą w całej firmie.

Komentarze

Popularne posty