Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślonyOkres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony


Okres wypowiedzenia umowy o pracę, która została zawarta na czas nieokreślony jest zależny od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, w przypadku pracownika zatrudnionego krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, w przypadku pracownika zatrudnionego co najmniej 3 lata. 

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa powyżej, wlicza się pracownikowi okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeśli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach, które określone są w art. 231 k.p oraz w innych przypadkach, gdy na mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą pranym w stosunkach pracy, które zostały nawiązane przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego pracownika.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony na stanowisku, które związane jest z odpowiedzialnością materialną za powierzone mienie, to strony mogą ustalić w umowie o pracę, że w przypadku zatrudnienia na krócej niż 6 miesiecy lub w przypadku zatrudnienia na co najmniej 6 miesiecy , okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc, a w przypadku zatrudnienia na co najmniej 3 lata - 2-3 miesiące. 

Strony stosunku pracy po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia trybu rozwiązania umowy o pracę.


Komentarze

Popularne posty