Wynagrodzenie za pracę w nocy

Dodatek za pracę w nocy

Pracownikowi za każdą godzinę jego pracy w porze nocnej (od 21.00 do 7.00) przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20% stawki godzinowej, która wynika z minimalnej płacy.

Obecnie jest to 1500 zł brutto miesięcznie (od stycznia 2013 r. kwota ta wzrośnie do 1600 zł).


Wszystkie dodatki, np. za staż pracy, szczególne kwalifikacje, premie, itp. są wliczane do minimalnego wynagrodzenia za pracę. Należy do nich także dodatek za pracę w porze nocnej. Potwierdza to również stanowisko Głównego Inspektora Pracy z 6 kwietnia 2009 r. (GPP-471-4560-25/09/PE/RP).

Jeżeli pracownikowi w danym miesiącu miałoby być wypłacone wynagrodzenie w kwocie niższej niż ustawowa minimalna pensja, to przysługuje mu wtedy wyrównanie.

Wypłaca się je za każdy miesiąc łącznie z wynagrodzeniem.

Komentarze

Popularne posty