Umowa o pracę na okres próbny wzór

Wzór umowy na okres próbny


Pracodawca za nim zwiąże się z pracownikiem na dłużej umową o pracę innego rodzaju, może zawrzeć z nim umowę o pracę na okres próbny.

Ten rodzaj umowy stanowi jeden z rodzajów umowy o pracę, które reguluje Kodeks pracy. Jest to umowa o pracę o charakterze terminowym.  Zawierana jest na określony czas i rozwiązuje się ją z upływem tego okresu.


Pamiętaj! Duże znaczenie ma tutaj cel tej umowy, który sprowadza się sie nie tyle do zatrudnienia danego pracownika, ile do wcześniejszego zweryfikowania jego umiejętności.

Zazwyczaj umowa o pracę na okres próbny zawierana jest przez pracodawców wtedy, gdy chcą oni sprawdzić przydatność danej osoby do wykonywania określonej pracy.

Uwaga! W Kodeksie pracy nie zastrzeżono jednak tego, że ustalenie okresu próbnego może być tylko inicjatywą pracodawcy.

Tak więc także pracownik może być zainteresowanym zawarciem tego rodzaju umowy o pracę przed związaniem się na dłuższy okres z danym pracodawcą.

W ten sposób może on sprawdzić swoje możliwości na powierzonym stanowisku pracy lub zweryfikować swoją wiedzę w kwestii zaproponowanych mu warunków zatrudnienia.

Pamiętaj! Umowa o pracę na okres próbny ma specyficzny charakter, ale nie oznacza to, że strony mogą nie przestrzegać podstawowych zobowiązań, które wynikają ze stosunku pracy, czyli tego, że pracownik na jej podstawie zobowiązany jest do świadczenia pracy określonego rodzaju na rzecz i pod kierownictwem zatrudniającego go pracodawcy, a pracodawca - do zatrudnienia go za wynagrodzeniem. 

Umowa o pracę ma okres próbny - wzórKomentarze

Popularne posty