Składki ZUS od wynagrodzenia

Jakie składki od wynagrodzenia za pracę?

Pracownik w umowie o pracę ma wpisane wynagrodzenie brutto, ale na rękę wypłacana jest mu niższa kwota netto: po odjęciu składek oraz zaliczki na podatek dochodowy.


Jak liczone są składki?

Od tzw. podstawy wymiaru (jest to wynagrodzenie brutto). Każda składka stanowi określony procent tej podstawy.

Składka emerytalna

Stanowi 19,52% podstawy wymiaru. dzięki tej składce pracownikowi gromadzą się środki na jego przyszłą emeryturę.

Składka rentowa

Od 1 lutego 2012 r. stanowi ona 8% podstawy wymiaru. Z niej ZUS wypłaca rentę, gdy pracownik ma orzeczenie lekarskie o niezdolności do pracy.

Z tej składki pracownik dostaje także rentę szkoleniową, gdyby z jakiegoś powodu nie mógł wykonywać dotychczasowej pracy i musiałby się przekwalifikować.

Składka chorobowa

Stanowi 2,45% podstawy wymiaru. Pracownikowi wypłacany z niej jest zasiłek chorobowy, gdy ma on zwolnienie lekarskie.

Składka wypadkowa

Stanowi od 0,67% do 3,86% podstawy wymiaru. Zależne to jest od rodzaju wykonywanej pracy przez pracownika. jest przeznaczana na wypłatę odszkodowań za wypadek przy pracy, w drodze do lub z pracy.

Składka zdrowotna

Wynosi 9% podstawy wymiaru. Gwarantuje ona pracownikowi bezpłatne leczenie w ramach NFZ i refundowane lekarstwa.

Praca na umowę zlecenia

Składki z umowy zlecenia potrącane są w różny sposób. Jest to zależne od tego, czy osoba pracująca na zlecenie, ma też inne umowy.

Jeżeli pracuje się na etacie i podpisało się z własnym pracodawcą umowę zlecenia, to wtedy obowiązkowo podlega się wszystkim składkom. Jeśli praca wykonywana jest w siedzibie zleceniodawcy, to obowiązkowa jest też składka wypadkowa. 

Jeśli ma się zlecenie tylko w jednej firmie i nie ma się żadnej innej umowy, to obowiązkowe są wszystkie składki oprócz chorobowej.

Jeśli ma się dwa zlecenia w różnych firmach, to z drugiej umowy składka emerytalno-rentowa jest dobrowolna.

Komentarze

Popularne posty