Pracodawca nie płaci ZUS

Co zrobić, jeśli pracodawca nie płaci składek ZUS?

Gdy Twój zakład pracy nie odprowadza regularnie składek na ubezpieczenie od wynagrodzenia za pracę, to należy szybko działać. Do wyboru jest kilka możliwości.


Zgłoszenie do ZUS

Należy udać się do najbliższego oddziału ZUS.

Uwaga! Aby się jeszcze upewnić, czy Twoje składki wpływają wypełnij druk: Zgłoszenie zapytania ubezpieczeniowego (należy podać swój PESEL, serię oraz numer dowodu osobistego).
Trzeba tez złożyć pisemny wniosek z żądaniem, by ZUS niezwłocznie podjął działania w celu ściągnięcia tych pieniędzy. Dyrektor oddziału ZUS ma uprawnienia do egzekucji zaległych składek i dzięki nim ma prawo zając konto bankowe przedsiębiorcy, który nie płaci ich za swoich pracowników.

Uwaga! Jeżeli egzekucja okaże się niemożliwa (np. na koncie nie ma środków), to ZUS może przekazać sprawę właściwemu urzędowi skarbowemu.

Zgłoszenie do urzędu skarbowego

Gdy od Twojego wynagrodzenia za pracę nie jest odprowadzana przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy, to możesz też osobiście zgłosić to naczelnikowi urzędu skarbowego.

Urząd skarbowy, to tzw. organ egzekucyjny i ma on prawo zablokować konto nieuczciwego pracodawcy, a nawet zająć należące do niego nieruchomości.

Zgłoszenie do Państwowej Inspekcji pracy

Uwaga! Obowiązkiem inspektora pracy, któremu zgłosi się sprawę jest zachowanie w tajemnicy Twoich danych osobowych, jeśli będziesz sobie tego życzył.

Po takim zgłoszeniu PIP przeprowadza kontrolę w zakładzie pracy. 


Pamiętaj! Płacenie składki przez pracodawcę jest bardzo ważne, bo składka na Fundusz Pracy gwarantuje Ci zasiłek dla bezrobotnych.


Podstawa prawna: ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (DzU nr 205/2009,poz. 1585).


Komentarze

Popularne posty