Praca w ruchu ciągłym

Czas pracy w ruchu ciągłym

W sytuacji, w której ze względu na technologię produkcji w danym zakładzie pracy nie mogą być wstrzymane wykonywane pracę, to na podstawie art. 138 K.p. pracodawca może zastosować system pracy w ruchu ciągłym.

W tym systemie czasu pracy dopuszczalne jest przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 tygodni, a jednego dnia w niektórych tygodniach tego okresu, dobowy wymiar czasu pracy można przedłużyć do 12 godzin.
Uwaga! Obowiązkiem pracodawcy jest za każdą godzinę powyżej 8 godzin na dobę w dniu wykonywania przez pracownika pracy w przedłużonym dobowym wymiarze czasu pracy, wypłacić mu dodatek do wynagrodzenia za pracę w wysokości 100%.

System pracy w ruchu ciągłym często mylony jest przez pracodawców ze zwykłą pracą na zmiany, która odbywa się w ten sposób, że praca wykonywana jest przez pracownika w obrębie trzech zmian po 8 godzin i wypełnia on w ten sposób 24-godzinną dobę kalendarzową.

Tak wykonywana praca także ma charakter ciągły, ale pracodawca musi stosować się do wyżej opisanego systemu. Nie ma takiej potrzeby, by pracodawca zastosował 43-godzinną tygodniową normę czasu pracy i przedłużył czas pracy, łamiąc zmiany (pracownik przechodzi z jednej zmiany na inną).

Komentarze

Popularne posty