Dni wolne na poszukiwanie pracy

Dodatkowe dni wolne na poszukiwanie pracy i inne prawa na wypowiedzeniu


Gdy pracodawca wypowie pracownikowi umowę o pracę (np. z powodu likwidacji stanowiska pracy), to ma jeszcze wobec niego obowiązki.

Pracownikowi przysługują:

Dodatkowe dni wolne, które są zagwarantowane na poszukiwanie nowej pracy.


Ilość tych dni zależna jest od długości wypowiedzenia. I tak są to:

  • 2 dni robocze podczas dwutygodniowego lub miesięcznego okresu wypowiedzenia;
  • 3 dni robocze w czasie trzymiesięcznego okresy wypowiedzenia. 


Uwaga! Jeśli pracownik pracuje na umowę zlecenia, to nie przysługują mu te uprawnienia, nawet jeśli ma okres wypowiedzenia.


Świadectwo pracy, które pracodawca musi wydać bez względu na to, czy pracownik rozliczył się z zakładem pracy, czy nie (np. zdał odzież roboczą).  Pracodawca musi wydać ten dokument nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozwiązania umowy o pracę.

Uwaga! Jeśli w świadectwie pracy są jakieś błędy, to należy wtedy żądać sprostowania.

Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy - tutaj pracownik musi pamiętać, że pracodawca może go wysłać na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia.

Jeśli jednak zaległy urlop nie będzie wykorzystany (np. okres wypowiedzenia jest za krótki), to wtedy pracodawca musi wypłacić ekwiwalent pieniężny.

Komentarze

Popularne posty