Zwolnienie pracownika na chorobowym

Jak długo można być na chorobowym i kiedy prawodawca może wypowiedzieć umowę o pracę?

Kiedy trzeba powiadomić pracodawcę o chorobie?


Pracownik powinien to zrobić niezwłocznie po otrzymaniu zwolnienia lekarskiego - nie później niż w drugim dniu od daty wystawienia tego zwolnienia.Może to zrobić telefonicznie, mejlem, a nawet SMS-em. Także ktoś inny może to zrobić w jego imieniu (np. domownik, sąsiad, kolega/koleżanka z pracy).

W jakim terminie dostarczyć zwolnienie do pracy?

Pracownik ma na to maksymalnie 7 dni, które liczone są od daty wystawienia zwolnienia lekarskiego.

Pamiętaj! Jeżeli lekarz zaleci leżenie, to wtedy zwolnienie może donieść do firmy ktoś z bliskich pracownika. Można ewentualnie przesłać je pocztą, ale wtedy trzeba zrobić to listem poleconym za potwierdzeniem nadania.

Jaki konsekwencje grożą za niedopełnienie tych obowiązków?

Jeśli pracownik nie powiadomi swojego pracodawcy o chorobie i nie pojawi się w pracy przez 2 dni, to możesz zostać zwolniony (chyba że leży w szpitalu i jego stan nie pozwala mu na kontakt telefoniczny, a nikt z jego bliskich nie wie o zdarzeniu).

Jeżeli zwolnienie pracownika nie dotrze do firmy w ciągu 7 dni, to od 8 dnia choroby będzie on otrzymywał wynagrodzenie chorobowe niższe o 25%.

Ile dni na chorobowym?

Gdy pracownik ma zwolnienie lekarskie (tzw. L4), to jego nieobecność w pracy jest usprawiedliwiona i pracodawca nie ma prawa go zwolnić.

Pamiętaj! Taka ochrona przysługuje pracownikowi do czasu, a jej długość zależy od tego, od jak dawna pracuje on u danego pracodawcy.

Zatrudnienie krótsze niż 6 miesięcy - pracodawca u którego pracuje się niecałe pól roku, ma prawo rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy jego choroba trwa dłużej niż 3 miesiące.

Zatrudnienie ponad 6 miesięcy - pracodawca może wtedy rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, gdy pracownik będzie na zwolnieniu lekarskim łącznie: 

  • przez 182 dni i (lub 270 dni przy gruźlicy) + - 3 miesiące, podczas których pracownik pobierał świadczenie rehabilitacyjne.
Gdy pracownica ma zwolnienie lekarskie podczas ciąży, to zgodnie z art. 177 par. 1 kodeksu pracy, to pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć je umowy o pracę przez całą ciąże oraz urlop macierzyńskiego, jeśli zatrudniona ona jest na czas nieokreślony.

Natomiast, jeżeli ma ona umowę na czas określony lub próbny, który przekracza 1 miesiąc, to pracodawca  nie będzie mógł jej zwolnić, gdyby taka umowa miała się rozwiązać się po upływie trzeciego miesiąca.

Wtedy obowiązkiem pracodawcy jest przedłużenie każdej z tych umów aż do dnia porodu.

Uwaga! Przepis ten nie jest stosowany, gdy ciężarna pracownica ma umowę o pracę na okres próbny, który nie przekracza 1 miesiąca. 

Trzeba również pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy pracownica będzie zatrudniona na zastępstwo, to taka umowa nie zostanie automatycznie przedłużona z powodu jej ciąży. Istota umowy polega bowiem na tym, że została ona zawarta tylko na okres nieobecności zastępowanego pracownika i po jego powrocie do pracy umowa na zastępstwo po prostu się rozwiązuje.


Komentarze

Popularne posty