Ubezpieczenie przy umowie o dzieło

Czy wykonujący umowę o dzieło jest ubezpieczony?


Wiele osób, które zawiera umowy o dzieło -  zastanawia się, czy od takiej umowy należy opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Odpowiedź brzmi: Nie.

Pamiętaj! Umowa o dzieło nie stanowi samoistnego tytułu do ubezpieczeń i dlatego osoby, które uzyskują przychody wyłącznie na podstawie takiej umowy nie podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. 
Od przychodu z umowy o dzieło istnieje obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne tylko w sytuacji, gdy zawarto ją z własnym pracodawcą lub będzie się ją wykonywało na jego rzecz.

Podstawa prawna:

  • Art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn.zm.)

  • Art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.)

Komentarze

Popularne posty