Ochrona pracownika przed emeryturą

Ochrona emerytalna

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, jeśli pracownikowi do wieku emerytalnego brakuje nie więcej niż 4 lata i ma on okres zatrudnienia, który wystarcza do emerytury.

Tak mówi art. 39 kodeksu pracy i to jest ochrona emerytalna, ale trzeba tutaj pamiętać o tym, że nie jest ona całkowita i nienaruszalna, bo istnieją sytuacje, w których ochrona nie działa.

I tak:

  • pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia umowy o pracę  z jego winy za naruszenie obowiązków pracowniczych, utratę uprawnień do wykonywania zawodu, popełnienie przestępstwa itp.;
  • pracownik dostał rentę za całkowitą niezdolność do pracy;
  • zakład pracy ogłosi upadłość lub jest zlikwidowany.
W przypadku likwidacji zakładu pracy, po prostu przestaje on istnieć i nie ma kto chronić pracownika na 4 lata przed emeryturą. Pracownicy zostają zwolnieni, a pracodawca nie musi tego konsultować ze związkami zawodowymi, jeśli nawet funkcjonowały w zakładzie pracy.

W przypadku umowy na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, zakład pracy może ją z pracownikiem (lub pracownik z zakładem pracy) rozwiązać z dwutygodniowym wypowiedzeniem.

W razie upadłości lub likwidacji pracodawcy nie można też liczyć na inne przepisy, które zakazują zwolnienia pracownika. Np. w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (choroba, urlop wypoczynkowy), jeśli pracownica jest w ciąży lub na urlopie macierzyńskim.

Komentarze

Popularne posty