Obliczanie wynagrodzenia za urlop

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy?

Pracownikowi wypłacane jest wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy składające się ze stałych oraz zmiennych składników wynagrodzenia za pracę.


Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy pracownika należy obliczyć w następujący sposób:
  • podzielić podstawę wymiaru przez liczbę godzin faktycznej pracy danego pracownika i pomnożyć tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien przepracować, gdyby nie poszedł na urlop wypoczynkowy
Przykład 1

Pracownik administracji, którego wynagrodzenie miesięczne składa się z:

  • wynagrodzenie zasadnicze: 2000 zł;
  • dodatek stażowy: 200 zł;
  • dodatek funkcyjny: 170 zł
W sumie: 2000 zł + 200 zł + 170 zł = 2370 zł

Pracownik przebywał  w lipcu  na 14 dniowym urlopie wypoczynkowym.

W jego przypadku, korzystanie z urlopu wypoczynkowego nie ma wpływu na wysokość wynagrodzenia za pracę, bo stałe składniki wynagrodzenia powodują, że pracodawca nie musi dokonywać żadnych obliczeń, bo uwzględniane jest wynagrodzenie, które należy się pracownikowi zgodnie z umową o pracę.

Tak więc wypłaca się mu za lipiec 2370 zł , czyli tyle ile otrzymałby, gdyby pracował cały miesiąc.

Przykład 2

Pracownik działu kadr, który pracuje 8 godzin dziennie. W lipcu wziął 15 dni urlopu wypoczynkowego, co odpowiada 120 godzinom roboczym. 

Na jego miesięczne wynagrodzenia za pracę składa się:
  • wynagrodzenie zasadnicze: 2200 zł;
  • dodatek stażowy: 220 zł;
  • dodatek funkcyjny: 300 zł
W sumie: 2200 zł + 220 zł + 300 zł = 2720 zł

Ponadto otrzymał on również  w trzech kolejnych miesiącach kwietniu, maju, czerwcu  premię w wysokości 250, 150 i 200 zł. Razem 600 zł.

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?

1) Składniki stałe: 2720 zł (wynagrodzenie + dodatki) = 176 godzin w lipcu = 15,45 zł stawki godzinowej.

15,45 zł x 120 godzin urlopu wypoczynkowego = 1854 zł (podstawa stałych składników).

2) Składniki zmienne: suma premii z trzech miesięcy - 600 zł

600 zł:488 godzin roboczych w kwietniu, maju i czerwcu = 1,22 zł stawki godzinowej.

1,22 zł x 120 godzin urlopu wypoczynkowego = 146,40 zł (podstawa zmiennych składników).

3) W sumie: 1854 zł + 146,40 zł = 2000,40 zł

I takie wynagrodzenie powinien otrzymać pracownik za 15 dni urlopu wypoczynkowego.
Uwaga! Przy obliczaniu podstawy należy uwzględnić wszelkie zmiany wysokości składników wchodzących do podstawy w okresie, z którego ustala się podstawę, a także z miesiąca, w którym wykorzystywany jest urlop wypoczynkowy (np. podwyżka, którą wprowadzono w miesiącu, w którym pracownik przebywa na urlopie powinna skutkować zwiększeniem podstawy wymiaru urlopu).

Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy  

Komentarze

Popularne posty