Dokumenty do wypłaty zasiłku macierzyńskiego

Jakie dokumenty potrzebne są do wypłaty zasiłku macierzyńskiego?

Zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez pracodawca, a także z ZUS, gdy przedstawi się niezbędne dokumenty: • zaświadczenie lekarskie, które stwierdza przewidzianą datę porodu, lub
 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka;
 • oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka;
 • gdy adoptowano dziecko - zaświadczenie o wystąpieniu do sądu rodzinnego o adopcję.

  Pamiętaj! Zaświadczenie lekarskie o planowanej dacie porodu potrzebne jest wtedy, gdy kobieta chce pójść na  urlop macierzyński już na da tygodnie przed porodem. 

  Jeżeli zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez ZUS, to dodatkowo potrzebne będzie:

  • zaświadczenie na druku ZUS-Z3 od pracodawcy (gdy pracuje się na etacie) lub
  • zaświadczenie na druku ZUS-Z3a (gdy prowadzi się działalność gospodarczą.

  Kiedy można otrzymać zasiłek macierzyński od pracodawcy i od ZUS?

  Jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki, to można otrzymać dwa zasiłki macierzyńskie: 

  • pracuje się na etacie;
  • równocześnie prowadzi się własną firmę i dobrowolnie opłaca składki chorobowe (od działalności).
  Zasiłek macierzyński będzie wtedy wypłacany  przez pracodawcę oraz ZUS. Gdy pracodawca zgłosił do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, to oba zasiłki wypłaca ZUS.

  Jako podstawę obliczenia zasiłku macierzyńskiego, pracodawca bierze wynagrodzenie za pracę, które wypłacił pracownicy za ostanie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających poród, a dla ZUS- u podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe opłacanych z związku prowadzeniem firmy. 

  Jeżeli otrzymuje się na etacie minimalne wynagrodzenie za pracę (1500 zł), a zarazem prowadzi się własną działalność gospodarczą, to nie trzeba wtedy opłacać z tej działalności składek chorobowych. Wtedy ma się prawo do jednego zasiłku macierzyńskiego z umowy o pracę.


  Komentarze

  Popularne posty