Zgłoszenie choroby zawodowej

Jak powiadomić o chorobie zawodowej?


1 sierpnia br. zmieniły się niektóre zasady zgłaszania chorób zawodowych. Jakie kroki należy podjąć?

Gdzie należy zgłosić zachorowanie?


Obecnie jest więcej instytucji, do  których można zgłosić podejrzenie choroby zawodowej.

Ma on do wyboru m.in.:
 • powiatowy inspektorat sanitarny;
 • graniczny inspektorat sanitarny;
 • wojewódzki inspektorat sanitarny;
 • komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej;
 • inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej. 

Kto może powiadomić o chorobie zawodowej?

  Tak jak to było dotychczas o chorobie zawodowej może zawiadomić inspektora jednej z wymienionych wyżej palcówek sam pracownik lub jego pracodawca, może to być także lekarz (uprawniony jest także dentysta).

  Pamiętaj! Powiadomienie o chorobie zawodowej musi być na specjalnym formularzu, który określony jest w przepisach. Wyjątkowo, gdy choroba ma bardzo ostry przebieg lub istnieje podejrzenie, ze spowodowała śmierć pracownika zgłoszenie może być telefoniczne. 

  Skierowanie na badanie

  Właściwy państwowy inspektor sanitarny kieruje pracownika na badania lekarskie, których celem jest potwierdzenie lub wykluczenie choroby zawodowej.

  Jeżeli pracownik chce sprawdzić, czy dane schorzenie jest uznane za chorobę zawodową, to można to sprawdzić w wykazie tych chorób, który znajduje się się w  dzienniku Ustaw nr 105/2009, poz 869.

  Podstawa prawna: rozporządzenie Rady Ministrów z 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (DzU nr 662/2012).

  Komentarze

  Popularne posty