Wymiar dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowy urlop macierzyński

Dodatkowy urlop macierzyński jest udzielany pracownikowi jednorazowo, bezpośrednio o wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego, a jego wymiar wynosi tydzień lub jego wielokrotność.
Pamiętaj! Tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego odpowiada siedmiu dniom kalendarzowym. 

Pracownikowi urlop ten zostanie udzielony na jego pisemny wniosek, który należy złożyć w terminie nie krótszym niż siedem dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

 Pamiętaj! Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie takiego wniosku pracownika.

Dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał docelowo (w 2014 roku) w wymiarze:

  • do sześciu tygodni, gdy urodzi się jedno dziecko przy jednym porodzie;
  • do ośmiu tygodni, gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie.
W 2012 i 2013 roku, gdy urodzi się jedno dziecko przy jednym porodzie, to  rodzice będą mieli prawo korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego nawet przez 4 tygodnie, a gdy urodzi się więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie taki urlop w 2012 roku i 2013 roku wyniesie do sześciu tygodni.

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego


Podobnie rzecz ma się z dodatkowym urlopem na warunkach urlopu macierzyńskiego (tzw. dodatkowy urlop adopcyjny).

Komentarze

Popularne posty