Wcześniejsza emerytura praca w szczególnych warunkach

Praca w szczególnych warunkach a emerytura

Pracownik, który pracował w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze, może iść na wcześniejsza emeryturę bez względu na to, kiedy osiągnie wymagany wiek:
  • kobiety 55 lat;
  • mężczyźni 60 lat.
Pamiętaj! Należy jednak spełnić warunki: 

1) trzeba wykazać staż pracy do końca 1998 roku (do reformy ubezpieczeniowej), który wynosi 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn;

2) mieć przepracowane w tym czasie (okres składkowy) co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze;

3) mieć rozwiązaną umowę o pracę;

4) nie należeć od otwartego funduszu emerytalnego, a gdy się należy, to złożyć wniosek razem z wnioskiem emerytalnym, o przekazanie środków zebranych w OFE do ZUS.

Sumowany jest tylko czas wykonywanej przez pracownika pracy w szczególnych warunkach stale i na cały etat.

Uwaga! ZUS nie wliczy do tego stażu okresów, za które po 14 listopada 1991 roku brano:
  • wynagrodzenie chorobowe, zasiłek macierzyński, opiekuńczy lub chorobowy bądź też świadczenie rehabilitacyjne.

Komentarze

Popularne posty