Kto ma prawo do świadczenia przedemerytalnego?

Prawo do świadczenia przedemerytalnego

Osoby, których pracodawca ogłosił upadłość maja prawo do otrzymania świadczenia przedemerytalnego, ale muszą być spełnione określone warunki.

Świadczenie przedemerytalne może otrzymać pracownik, który był zatrudniony w upadłym zakładzie pracy co najmniej sześć miesięcy i jednocześnie musi mieć ukończone odpowiednie lata - w przypadku kobiety jest to co najmniej 56 lat, a mężczyzny - 61 lat.


Oprócz tego trzeba mieć staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny. Świadczenia przedemerytalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Pamiętaj! Najpierw jednak trzeba być zarejestrowanym w urzędzie pracy, a dopiero po sześciu miesiącach pobierania zasiłku dla bezrobotnych można zwrócić się do ZUS o przyznanie świadczenia przedemerytalnego

We właściwej ze względu na adres zameldowania placówce ZUS składa się na druku Rp-26 wniosek o świadczenie przedemerytalne. Należy to zrobić nie później niż w ciągu 30 dni od wydania przez PUP dokumentu, który poświadczy sześciomiesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Wraz z wnioskiem składa się dokumenty, które wymienione są w formularzu. 

Pamiętaj! W chwili składania wniosku o świadczenie przedemerytalne trzeba mieć status osoby bezrobotnej, a więc osoba ubiegająca się o przyznanie tego świadczenia nie może wyrejestrować się z urzędu pracy, chociaż już nie otrzymuje zasiłku dla osób bezrobotnych i pozostają nadal bez pracy. 
Uwaga! Rejestracja w urzędzie pracy to nie fikcja i można być skierowanym nie tylko do pracy, ale także do robót interwencyjnych. 

Trzeba też pamiętać o tym, że osoba, która pobiera świadczenie przedemerytalne ma obowiązek powiadomić ZUS o dodatkowych przychodach.

Komentarze

Popularne posty