Kiedy urlop na żądanie?

Kto ma prawo do urlopu na żądanie?

Pamiętaj! Urlop na żądanie przysługuje każdemu pracownikowi. Są to cztery dni urlopu na żądanie w ciągu roku.


Urlop na żądanie to cześć urlopu wypoczynkowego "wykrojona" z należnego pracownikowi wymiaru, np. z 26 dni, gdy ma on staż pracy dłuższy niż 10 lat. ten rodzaj urlopu różni się od zwykłego tylko forma jego udzielania:
  • pracownik nie dostaje go po uprzednim zaplanowaniu, a "na szybko", w nagłych, nieprzewidzianych okolicznościach. 

 Wielu sytuacji nie można przewidzieć. 

Jeżeli wymagają one nieobecności w pracy, to pracownik musi natychmiast powiadomić o tym pracodawcę:
  • telefonicznie, faksem lub mailem, najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu na żądanie.
Nie musi przy tym podawać przyczyny, bo takie nagłe dni wolne nie wymagają zgody pracodawcy. Jednak dla przyzwoitości warto wyjaśnić, co sprawiło, że w tych dniach pracodawca nie może na nas liczyć.

Jeżeli urlop na żądanie nie zostanie wykorzystany przez pracownika w danym roku kalendarzowym, to nie przechodzi on na rok następny, jak to jest ze zwykłym urlopem.

Pracownik także nic nie zyska na zmianie pracy, bo informacja o tym, ile z 4 dni wykorzystał, znajdzie się w jego świadectwie pracy.

Komentarze

Popularne posty