Zatrudnienie bez umowy


Praca bez umowy

Jeżeli ktoś zatrudniony jest bez jakiekolwiek pisemnej umowy, to za wykonaną pracę przysługuje mu wynagrodzenie, o ile strony umówiły się tak, gdy ustnie zawierały umowę.


Pamiętaj! Bez znaczenia dla obowiązku wypłaty jest to, czy umowę zgłoszono do ubezpieczenia  społecznego. 

Trzeba też pamiętać o tym, że ustne zawarcie umowy nie oznacza, że automatycznie została zawarta umowa o pracę.

Pamiętaj! W żadnych przepisach nie przewidziano domniemanego zawarcia umowy o pracę.

Ocena, jaki rodzaj umowy wiąże strony zależna jest od faktycznych okoliczności wykonywanej pracy.

Jak odzyskać wynagrodzenie z pracy na czarno?

Osoba, która pracowała na czarno może odzyskać w następujący sposób:

 • składa pozew do sądu;
 • musi udowodnić, że wykonywała pracę;
 • musi udowodnić rodzaj umowy łączący strony;
 • musi udowodnić kwotę wynagrodzenia, która była przewidziana;

Pamiętaj! Należy liczyć się z odpowiedzialnością karną za naruszenie przepisów podatkowych.

Dowodami przed sądem pracy i cywilnym mogą być np.:
 • zeznanie kolegi, który pracuje/pracował u tego samego pracodawcy;
 • zeznania innych osób (np. klientów);
 • nagranie z monitoringu, telewizji przemysłowej;
 • zdjęcia pracownika z miejsca pracy;
 • maile wysyłane przez przełożonego, które dotyczą wykonywanej pracy;
 • parafy/podpisy zatrudnionego na dokumentach wewnętrznych firmy;
 • parafy/podpisy zatrudnionego na odbieranych dokumentach z firm zewnętrznych, np. fakturach, potwierdzeniach odbioru przesyłki.

Komentarze

Popularne posty