Przejdź do głównej zawartości

Zaległy urlop na żądanie

Kiedy należy wykorzystać zaległy urlop na żądanie?


Na podstawie przepisów prawa pracy obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym uzyskał on do niego prawo (podstawa prawna: art.152 Kodeksu pracy).Pamiętaj! Odstępstwa od tej zasady dopuszczalne są tylko wyjątkowo i określają je ściśle przepisy prawa pracy.

Urlop wypoczynkowy, który udzielany jest pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym nabył on do niego prawo  - jest jego urlopem zaległym.

Inaczej wygląda to przy udzielaniu zgodnie z art. z art.1672 Kodeksu pracy czterech dni na żądanie pracownika.

Uprawnienie do tego urlopu przysługuje pracownikowi na dany rok kalendarzowy i gdy nie zostanie od wykorzystany w danym roku, to nie przechodzi na rok następny.

Pamiętaj! Nieudzielanie pozostawionych poza inicjatywą pracodawcy i planem urlopów, a także porozumieniem w sprawie terminu wykorzystywania urlopu dni urlopu na żądanie, które wraz z końcem roku tracą swój specyficzny charakter, nie uważa się za naruszenie obowiązku wynikającego z art.168 Kodeksu pracy.

Dla przykładu: pracownik uprawniony do 26 dni urlopu wypoczynkowego nie wykorzystał w 2011 r. 6 dni urlopu, w tym 4 dni urlopu na żądanie. W 2012 r. będzie miał 6 dni urlopu zaległego, ale obowiązek wykorzystania zaległego urlopu będzie dotyczył wyłącznie 2 dni urlopu wypoczynkowego, a to dlatego, że pozostałe 4 dni urlopu zaległego, to niewykorzystany w 2011 r. urlop na żądanie.

Ponadto na podstawie  art.1672 Kodeksu pracy pracownik w danym roku kalendarzowym ma prawo skorzystać tylko z 4 dni urlopu na żądanie i gdy w danym roku kalendarzowym pracownik go nie wykorzystał, to te 4 dni urlopu "przechodzą" na rok następny, ale już jako „normalne” dni urlopu.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.