Wniosek o ustalenie kapitału początkowego

Kiedy składa się wniosek o kapitał początkowy?

Jeśli nie skompletowałeś jeszcze wszystkich dokumentów i nie złożyłeś ich w ZUS, to możesz zrobić to w dowolnym terminie. Obowiązkiem ZUS-u jest przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ustalenie kapitału początkowego emerytury w każdym czasie.


Pamiętaj! Podobnie jak w przypadku wniosku o emeryturę i rentę i najlepiej złożyć to najpóźniej razem z nim.

Kapitał początkowy to podstawa przyszłej emerytury, do której prawo mamy zagwarantowane w Konstytucji (art. 67). Dotyczy to również sytuacji, gdy pracodawcy nie wysłali kiedyś naszych wniosków do ZUS w wyznaczonym terminie (parę lat temu) i teraz musimy zrobić to sami.

Pamiętaj! Pracodawcy mają obowiązek wydania pracownikom obecnym oraz byłym lub ZUS-owi (innemu organowi rentowemu) - zaświadczeń, m.in. o zatrudnieniu i zarobkach na druku Rp-7.

Kapitał początkowy wylicza się każdemu z nas  na dzień 1 stycznia 1999 r. bez względu na to, kiedy zostanie przesłany do ZUS wniosek z dokumentami o jego ustalenie, i kiedy zostanie wydana decyzja o jego wysokości.


Pamiętaj! Nie czekaj ze złożeniem wniosku o ustalenie kapitału początkowego do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Wiele zakładów pracy jest likwidowanych lub przekształcanych, a zatem im później to zrobisz, tym mogą być większe trudności z uzyskaniem dokumentów z Twoich byłych, nieistniejących firm (szczególnie zaświadczeń o wysokości zarobków) i odnalezieniem miejsca ich przechowywania.

Akcja obliczania kapitału początkowego związana jest z reformą ubezpieczeń społecznych, która rozpoczęła się 1 stycznia 1999 r.  Dotyczy to osób, które przed tą data pracowały, a urodziły się po 31.12.1948.

Należy udokumentować lata nieskładkowe i składkowe do 1999 roku. Wcześniejsze obliczenie kapitału początkowego nie ma wpływu na wysokość emerytury, bo jest on waloryzowany.Komentarze

Popularne posty