Umowa o pracę na czas próbny

Umowa o pracę

Celem zawarcia z pracownikiem umowy o pracę na czas próbny jest sprawdzenie przez pracodawcę jego przydatności do pracy, a pracownik może w ten sposób sprawdzić warunki zatrudnienia.


Ten rodzaj umowy o pracę może być zawarty na czas nieprzekraczający trzech miesięcy.

Pamiętaj! Wymóg ten jest bezwzględny.

Uwaga! Umowa o pracę na na czas próbny, która przekracza jeden miesiąc i która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu (art. 177 par. 3 k.p.). Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży o którym mowa powyżej, obliczany jest w równej miary miesiącach księżycowych (28 dni) - podstawa prawna: wyrok SN z 5 grudnia 2002 r. (I PK 33/02, OSNP 2004/12/204).


Jeżeli strony zawarły umowę o pracę na czas próbny w celu obejścia przepisów prawa, to powoduje to nieważność postanowienia określającego rodzaj umowy o pracę i wtedy ta umowa o pracę traktowana jest jak zawarta na czas nieokreslony, chyba że zgodnym zamiarem stron było zawarcie terminowej umowy o pracę - wyrok SN z dnia 26 sierpnia 1999 r. (I PKN 215/99, OSNP 2000/24/890).

Trzeba też pamiętać o tym, że umowa o pracę na czas próbny nie może być ponawiana, a ograniczenie to nie obowiązuje, jeżeli kolejna umowa na próbę jest zawierana z tym samym pracownikiem, ale dotyczy innego stanowiska pracy, a  także w przypadku wystąpienia przerwy w zatrudnieniu.

Rozwiązanie umowy o prace na czas próbny


Taką umowę o pracę można rozwiązać za wypowiedzeniem.

Okres wypowiedzenia wynosi w tym przypadku:

  • 3 dni robocze, gdy czas próbny nie przekracza 2 tygodni;
  • tydzień, gdy czas próbny jest dłuższy niż dwa tygodnie, lub
  • dwa tygodnie, gdy czas próbny wynosi trzy miesiące.

Komentarze

Popularne posty