Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych 2012

Wyższy zasiłek dla bezrobotnych

Od czerwca osoby, które zarejestrowane są w urzędach pracy jako bezrobotne z prawem do zasiłku otrzymają 794,20 zł przez pierwsze trzy miesiące, a potem 623,60 zł przez trzy lub dziewięć miesięcy (zależy to od stopy bezrobocia w danym powiecie).


Dotychczas było to 761,40 zł oraz 597,90 zł.

Podwyżka kwoty zasiłku wynika z tego, ze o 4,3 % wzrósł średnioroczny wskaźnik cen towarów oraz usług konsumpcyjnych.

Wskaźnik ten jest co roku w czerwcu podstawą waloryzacji zasiłków dla bezrobotnych.

Pamiętaj! Status osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku zyskują osoby, które przepracowały co najmniej 365 dni w ciągu 18 miesiecy poprzedzających datę zarejestrowania i otrzymywały przynajmniej minimalną pensję (obecnie 1500 zł brutto) oraz pracodawca opłacał za nich składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne.

Komentarze

Popularne posty