Dodatek za wysługę lat pracy

Dla kogo dodatek za wysługę lat?

Dodatek za wysługę lat pracy nie wypłaca się ani obligatoryjnie, ani też powszechnie.


To co i jak do niego zaliczać zapisane jest w przepisach wewnętrznych pracodawcy:

  • w układzie zbiorowym;
  • w regulaminie wynagradzania lub
  • w umowie o pracę.

Na ogół przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat zalicza się:


  • poprzednie stosunki pracy (także spółdzielcze i służbowe);
  • tylko staż w danym zakładzie pracy (firmie), ewentualnie branży.

W żadnym przypadku nie powinna mieć znaczenia forma własności zakładu pracy, w którym było się zatrudnionym i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pracodawca, jeśli chce i posiada na to środki, ustalił korzystniejsze zasady od stosowanych w innych zakładach pracy, czy tych, które są formułowane zwyczajowo.

Pracodawca może zatem zaliczać pracę na umowie-zlecenia czy agencyjnej, pracę za granicą, służbę w wojsku, okres nauki, urlopu wychowawczego itd.

Pamiętaj! Według przepisów prawa pracy nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Dlatego trzeba bardzo uważnie czytać przepisy, które obowiązują u naszych pracodawców, bo one rozwieją wiele wątpliwości.
 

Komentarze

Popularne posty