Czy można zwolnić pracownika na urlopie?

Kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem na urlopie wypoczynkowym?

Generalnie (jest to zasada, która obowiązuje w prawie pracy) pracownicy przebywający na urlopie wypoczynkowym podlegają ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę (także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy).

Podstawą prawna jest tutaj art. 41 k.p., który mówi, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę, w czasie urlopu pracownika oraz w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeśli nie upłynął jeszcze okres, który uprawnia do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Pamiętaj! Zakaz ten odnosi się do każdego rodzaju urlopu pracowniczego, a nie tylko do urlopów wypoczynkowych.
Trzeba również pamiętać o tym, że ochrona pracownika, która wynika z art. 41 k.p dotyczy jedynie  wypowiedzenia umowy o pracę i nie ma ona zastosowania do innych sposobów rozwiązywania stosunku pracy ani innych niż umowa podstaw nawiązywania stosunku pracy.
Pamiętaj! W takiej sytuacji pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia ( wyrok SN z 27 września 1983r. I PRN 108/83, Lex nr 14620).
Ogólna reguła ochrony pracownika, która wynika z art. 41 k.p. zostaje ograniczona, gdy pracodawca ogłosi upadłość lub likwidację zakładu pracy. Stosownie do postanowień art.411 k.p. w razie ogłoszenia przez pracodawcę upadłości lub likwidacji zakładu pracy nie jest stosowany art. 41 k.p. ani przepisy szczególne dotyczące ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Ochrona pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę doznaje dalszej modyfikacji na podstawie przepisów ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 
Pamiętaj! Wypowiedzenie pracownikowi stosunku pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 k.p. (także w okresie przebywania na urlopie), jest dopuszczalne w czasie urlopu, który trwa co najmniej trzy miesiące (podstawa prawna: art. 5 ust. 3 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników).

Komentarze

Popularne posty