Systemy wynagradzania pracowników

Systemy wynagradzania za pracę

Wyróżniamy trzy zasadnicze systemy wynagradzania za pracę:
  • system czasowy,
  • system akordowy,
  • system prowizyjny.

System czasowy wynagradzania za pracę 
Jeżeli pracownik wynagradzany jest w systemie czasowym, to jego wynagrodzenie za pracę ustalane jest na podstawie jednostek czasowych, np. w stawce miesięcznej, tygodniowej, dobowej, czy też godzinowej. Wysokość jego wynagrodzenia to iloczyn jednostek czasu, które przepracował oraz stawki wynagrodzenia.

Dla przykładu: pracownik wynagradzany jest stawką godzinową w wysokości 20 zł. Przepracował w okresie rozliczeniowym 168 godzin i nabędzie prawo do wynagrodzenia za pracę w wysokości 3360 zł (168 x 20/h = 3360 zł).


System akordowy wynagradzania za pracę 


Natomiast w systemie akordowym określa się stawkę akordową oraz normy pracy. Norma pracy ustala ilość produktów (wytworów, usług), które pracownik ma wykonać w określonym czasie .

Stawka akordowa pomnożona przez indywidualny wynik uzyskany przez pracownika daje wysokość wynagrodzenia za pracę.

Wyróżnia się:
  • akord prosty, gdzie stawka akordowa jest stała (np. 1 zł za każdy złożony długopis);
  • akord progresywny, gdzie stawka akordowa jest stała do wysokości wykonania normy, a gdy pracownik ją przekroczy, to stawka wzrasta.


System prowizyjny wynagradzania za pracę 


No i system prowizyjny. Tutaj wynagrodzenie za pracę ustalane jest według określonego procentu od wartości zawartych przez pracownika umów, transakcji lub wykonanych usług (np. 0,5 % od wartości umów zawartych przez pracownika).

System prowizyjny występuje samodzielnie lub jest łączonym z innym (zazwyczaj z systemem czasowym).

Dla przykładu: pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 4 000 zł + prowizja w wysokości 5% od każdego zrealizowanego zamówienia.

Komentarze

Popularne posty