Rekompensata pracy w dniu wolnym od pracy

Co za pracę w dniu wolnym?

Na podstawie art. 1513 kp pracownik, który ze względu na okoliczności, które są przewidziane w art. 151 § 1 (tj. konieczność prowadzenia akcji ratowniczej lub szczególne potrzeby pracodawcy) wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, ma prawo w zamian  do innego dnia wolnego od pracy, który pracodawca powinien udzielić mu do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym.


Obowiązek udzielenia dnia wolnego zależy jest od liczby godzin, jakie pracownik przepracował w dniu wolnym, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Dla przykładu: pracownik świadczy swoją pracę od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00. Dostał polecenie od pracodawcy, by stawił się w pracy w sobotę i w tym dniu pracował 4 godziny. Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi innego dnia wolnego do końca okresu rozliczeniowego, mimo że w sobotę pracownik nie przepracował pełnego dobowego wymiaru.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca nie udzieli pracownikowi dnia wolnego, w zamian za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to naruszy przepisy o czasie pracy. Ponadto brak rekompensaty dodatkowym dniem wolnym może być powodem tego, że wystąpi praca w godzinach nadliczbowych

Dla przykładu: pracownik świadczył pracę w wolną sobotę 10 godzin i nie udzielono mu w zamian innego dnia wolnego. Efektem tego było przekroczenie norm czasu pracy. W konsekwencji za pierwsze 8 godzin pracy w sobotę pracownik będzie miał prawo do wynagrodzenia oraz dodatku w wysokości 100% z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy. Za pozostałe 2 godziny, które stanowią przekroczenie dobowej normy czasu pracy - wynagrodzenie z dodatkiem w wysokości 50%.

Trzeba tutaj podkreślić, że zrekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych nie zwalnia pracodawcy z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przepisów o czasie pracy, ponieważ nie zapewnił pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy.Komentarze

Popularne posty