Pozew przeciwko pracodawcy

Pozew do sądu pracy


Twój pracodawca nie wypłaca Ci godzin nadliczbowych? Niesłusznie zwolniono Cię z pracy? - jeżeli tak, to swoich praw możesz dochodzić na drodze sądowej. Ale musi być spełniony jeden warunek. Trzeba mieć umowę o pracę. Jeżeli jest to umowa cywilnoprawna (umowa o dzieło lub zlecenie) -  to właściwy jest sąd cywilny. Sprawa nabierze biegu, gdy napisze się pozew (dwa egzemplarze). Należy w nim podać swoje dane oraz dane pracodawcy, opisać, w jaki sposób, Twoim zdaniem, naruszył on prawo oraz określić, jakiego zadośćuczynienia żądasz.


Pamiętaj! Pozew należy uzasadnić i podpisać.

Jaki sąd należy wybrać?

Do wyboru są trzy opcje. Można zdecydować się na:
  • sąd, w którego okręgu pozwany pracodawca ma swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej);
  • sąd, w którego okręgu wykonywano pracę;
  • sąd, który jest właściwy ze względu na usytuowanie zakładu pracy (firmy).
Pozew zwykle składa się do sądu rejonowego, a sąd okręgowy rozstrzyga ściśle określone sprawy, m.in:
  • o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe, np. sprawy o naruszenie Twoich dóbr osobistych;
  • o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa 75 tys. zł.

Termin złożenia pozwu w sądzie pracy

Zależy on od tego, z jaką sprawą występuje się do sądu. Masz:

  • 7 dni na założenie odwołania od wypowiedzenia o pracę, sprostowania świadectwa pracy;
  • 14 dni, gdy domagasz się: uchylenia kary porządkowej, nawiązania stosunku pracy, odszkodowania lub przywrócenia do pracy, gdy umowa została rozwiązana bez wypowiedzenia;
  • 3 lata, jeżeli występujesz z żądaniem finansowym (np. o wypłatę zaległego wynagrodzenia za prace).

Koszt wniesienia sprawy

Na podstawie przepisów ustawy o kosztach sądowych, wnosząc pozew do sądu pracy, nie ponosi się żadnych kosztów tylko wtedy, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 50 tys. zł.

Pamiętaj! Gdy kwota będzie wyższa, to trzeba będzie wnieść tzw. opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Uwaga! Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty lub odroczenia jej płatności na okres, który nie przekracza dwóch lat. Ale tutaj trzeba pamiętać o tym, że na raty może być rozłożona tylko kwota przewyższająca trzykrotną wysokość opłaty podstawowej tj. 90 zł.

Odwołanie od wyroku

Jeżeli nie zgadzasz się z wyrokiem sądu pracy, to masz prawo złożyć apelację.

Od orzeczenia sadu rejonowego - do sądu okręgowego, od wyroku tego ostatniego - do sądu apelacyjnego. Składając apelację należy uiścić opłatę. W sprawie, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 50 tys. zł, wynosi zawsze 30 zł, a gdy jest wyższa - trzeba uiścić opłatę stosunkową, która wynosi 5% wartości przedmiotu sporu. 


Komentarze

Popularne posty