Kiedy 13 pensja?


Pamiętaj!
Pracodawca może pozbawić pracownika trzynastej pensji tylko ze ściśle określonych, poważnych powodów.

Pracownik otrzymuje trzynastą pensję wtedy, jeśli u danego pracodawcy przepracuje cały rok kalendarzowy.

Jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, to może spodziewać się wypłaty w wymiarze proporcjonalnym do przepracowanego okresu.

Kiedy pracodawca może pozbawić pracownika trzynastki?


Pracownik może zostać pozbawiony trzynastej pensji w konkretnych przypadkach.

Pracodawca może tak postąpić, gdy w ubiegłym roku pracownik:
  • opuścił pracę bez usprawiedliwienia na dłużej niż 2 dni;
  • był w zakładzie pracy pod wpływem alkoholu lub zwolniono go dyscyplinarnie;
  • rozwiązano z nim umowę o pracę bez wypowiedzenia, z jego winy.

Komentarze

Popularne posty