Przejdź do głównej zawartości

Kto ma prawo do przerw w pracy?

Przerwy w pracy

Do 15-minutowej przerwy w czasie pracy ma prawo każdy pracownik, który jest zatrudniony co najmniej 6 godzin dziennie. Podstawą jest art. 134 Kodeksu pracy. Jednak przepisy nie wyjaśniają precyzyjnie, na co może być ona wykorzystana. Pracodawca ma prawo wprowadzić dodatkowa przerwę w pracy (np. na lunch lub załatwienie osobistych spraw przez pracownika), która może trwać nie dłużej niż 60 minut dziennie.

Pamiętaj ! Nie przysługuje za nią wynagrodzenie i nie jest wliczana do czasu pracy

Wprowadzenie przez pracodawcę godzinnej przerwy na lunch nie likwiduje prawa do 15-minutowej przerwy, która wynika z
kodeksu pracy.

Do dłuższych przerw w pracy prawo mają osoby niepełnosprawne. Przysługuje im dodatkowe 15 minut na gimnastykę lub wypoczynek. W tym przypadku należy jednak przedstawi pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności od lekarza orzecznika ZUS-u.

Przerwy w pracy przysługują także osobom, które pracują na komputerze. Jeżeli co najmniej połowę przepracowanych w ciągu dnia godzin spędzaj przed monitorem, po każdej godzinie mają prawo zrobić sobie 5-minutową przerwę. Wszystkie te przerwy wlicza się do czasu pracy pracownika. 

Uwaga! Kobieta, która karmi dziecko piersią, ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy, a gdy karmi więcej niż jedno dziecko - do dwóch przerw po 45 minut każda. Na wniosek pracownicy przerwy mogą być łączone. 


Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.