Przejdź do głównej zawartości

Rekompensata za pracę w niedziele i święto

Zasady rekompensaty za pracę w niedzielę i święto


W niedzielę oraz święto, także te ustawowo wolne od pracy, muszą pracować osoby, które są zatrudnione m.in. w służbie zdrowia, transporcie, gastronomii.






W niedzielę do pracy muszą przyjść także pracownicy sklepów (wyjątkiem tutaj są święta np. Bożego Narodzenia, Nowego Roku). Jeżeli pracujesz w branży lub zawodzie, gdzie trzeba być w pracy także w takie dni, to dowiedz się, co Ci przysługuje...

Udzielenie dnia wolnego

Za pracę w niedziele lub święto pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikowi innego dnia wolnego. Musi to zrobić nie później niż w ciągu obowiązującego w zakładzie pracy okresu rozliczeniowego, np. w ciągu 3 miesięcy (za pracę w święto), a także - za pracę w niedzielę - w czasie 6 dni kalendarzowych, które poprzedzają tę niedzielę lub następujących po niej.

Pamiętaj! Przywilej ten przysługuje m.in. pracownikom hoteli, szpitali, restauracji, komunikacji miejskiej, autobusowej.

Dodatek za prace w niedzielę lub święto

Dopiero, gdy udzielenie dnia wolnego okaże się niemożliwe, to pracodawca może wypłacić pracownikowi dodatek za pracę w niedzielę lub święto.

Dodatek ten liczony jest jak za godziny nadliczbowe - za każdą godzinę przepracowaną w święto dodatkowo 100 % stawki godzinowej pracownika.

Dla przykładu: gdy pracownik pracował w święto 8 godzin, to będzie mu należał się dodatek za te 8 godzin plus normalne wynagrodzenie.

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Wzór upomnienia dla pracownika

Kara upomnienia dla pracownika wzór Pracodawca ma prawo zastosować wobec pracownika, który nie przestrzega ustalonej organizacji oraz porządku w procesie pracy, przeisów BHP, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy:

Jak napisać pozew o rozwód?

Wzór pozwu o rozwód 1. Powód i pozwany Powód to osoba, która wnosi pozew o rozwód (może nim być każdy z małżonków), a pozwanym jest małżonek, z którym powód chce się rozwieść. W tym miejscu wpisuje się swoje dane (imię, nazwisko, dokładny adres), a niżej zamieszcza się dane małżonka.

Pozew o alimenty na dziecko wzór

Wzór pozwu o alimentyAlimentów na dziecko można domagać się, gdy nie mamy ślubu lub jesteśmy rozwiedzeni, a nawet, jeśli pozostajemy jeszcze formalnie małżeństwem, ale syn lub córka na stałe przebywają z nami i jest pod nasza opieką.