Pracodawca nie wydał świadectwa pracy

Brak świadectwa pracy

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy obowiązkiem pracodawcy jest wydanie pracownikowi świadectwa pracy.Bez niego pracownik może mieć problemy z podjęciem nowej pracy,a później, gdy będzie chciał udowodnić staż, który jest konieczny do emerytury, renty lub wypłat przedemerytalnych (zasiłek, świadczenie).

Świadectwo pracy powinno trafić do pracownika w ostatnim dniu pracy. Pracodawca może je wydać także osobie, która jest upoważniona.
Pamiętaj! Gdy jest to niemożliwe, to w ciągu 7 dni od ustania pracy pracodawca przesyła je pocztą lub doręcza pracownikowi w inny sposób. Może to być np. kurier. I należy to zrobić bezwarunkowo.

Pracodawca nie może np. uzależniać wystawienia i przekazania świadectwa pracy od tego, czy pracownik się z nim ostatecznie rozliczy.

Gdy miną już wszystkie obowiązujące z mocy praw terminy, to pracownik nie powinien powstrzymywać się przed monitowaniem w tej sprawie, bo być może brak świadectwa pracy to rezultat bałaganu lub niedopatrzenia w jego zakładzie pracy.
Pamiętaj! Najlepszy rozwiązaniem jest zrobienie tego w formie pisemnej (np. lis polecony), bo wtedy będzie ślad po tym, że się upominał o ten dokument.
Jeżeli interwencja nie przyniesie efektu, to pracownik powinien zwrócić się o pomoc do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), które może ukarać pracodawce karą grzywny i w ten sposób nakłonić go do wypełnienia tego obowiązku. W ostateczności pracownik może poskarżyć się do sądu pracy.

Trzeba pamiętać o tym, że te czynności zajmują dużo czasu i jeżeli pracownik w tym okresie straci okazję do podjęcia nowej pracy, to ma prawo żądać w sądzie odszkodowania.

Odszkodowanie z tytułu nieotrzymania świadectwa pracy od pracodawcy nie może być wyższe niż wynagrodzenie za sześć tygodni pozostawania bez zatrudnienia, które liczy się według ostatniej płacy pracownika.

Natomiast w sytuacji, w której pracownik co prawda dostanie świadectwo pracy na czas, ale zawiera ono jakiś błąd, ma on 7 dni na żądanie sprostowania.

Komentarze

Popularne posty