Wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia

Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia

Na podstawie art. 1671 Kodeksu pracy, w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma obowiązek wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy, gdy w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.


Przepis ten daje pracodawcy prawo wysłania pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę bez konieczności uzgadniania tego z pracownikiem. Bez względu na to, kiedy pracownik miał zaplanowane wakacje, gdy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracodawca zobowiąże go do wykorzystania urlopu wypoczynkowego, pracownik będzie musiał udać się na wypoczynek.
Jest to sposób na uniknięcie przez pracodawcę konieczności wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy

Pamiętaj! Obowiązek wykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego dotyczy zarówno urlopu zaległego, jak i bieżącego. Trzeba tutaj nadmienić, że wymiar urlopu bieżącego nie może przekraczać wymiary wynikającego z zastosowania przepisów o urlopie proporcjonalnym.

Dal przykładu: pracodawca 31 marca wypowiedział pracownikowi umowę o pracę. Pracownika obowiązuje trzymiesięczny okres wypowiedzenia, czyli umowa o pracę zostanie rozwiązana z końcem czerwca. Pracownik ma 10 dni zaległego urlopu wypoczynkowego za zeszły rok (w skali roku ma prawo do 20 dni urlopu).

W okresie wypowiedzenia pracodawca ma prawo zobowiązać go  do wykorzystania całego zaległego urlopu wypoczynkowego oraz urlopu bieżącego w wymiarze proporcjonalnym do okresu jego zatrudnienia: 4/12z 20 dni = 5 dni.

Jeżeli w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik nie wykorzysta całego przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. 

Komentarze

Popularne posty