Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego


Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego w te dni, które są dla niego dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Bez znaczenia jest to, czy dzień pracy danego pracownika przypada w dzień powszedni, czy niedziele lub święto.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony w wymiarze godzinowym, który odpowiada dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.


Pamiętaj ! 1 dzień urlopu wypoczynkowego = 8 godzin pracy.

Pracodawca udziela pracownikowi urlopu wypoczynkowego  w pełnych dniach pracy. Wyjątkiem jest to, że pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w dniu pracy w wymiarze godzinowym, który odpowiada części dobowego wymiaru czasu pracy, gdy cześć urlopu, która pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, w którym ma być udzielony urlop wypoczynkowy.

Proporcjonalny urlop wypoczynkowy

Pracownik, który jest uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego ma prawo w roku kalendarzowym, w którym ustaje z nim stosunek pracy do urlopu:
 • u dotychczasowego pracodawcy - w wymiarze, który jest proporcjonalny do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik wykorzystał już urlop wypoczynkowy w przysługującym mu lub wyższym wymiarze;
 • u kolejnego pracodawcy - w wymiarze:
 • proporcjonalnym do okresu, który pozostał do końca danego roku kalendarzowego - w sytuacji, gdy pracownik jest zatrudniony na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego;
 • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w sytuacji, gdy pracownik zatrudniony jest na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.
Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy stosowane są odpowiednio:
 • do pracownika, który podejmuje prace u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał stosunek pracy z poprzednim pracodawcą oraz
 • do pracownika, który powraca do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:
 • urlopu bezpłatnego;
 • urlopu wychowawczego;
 • tymczasowego aresztowania;
 • odbywania kary pozbawienia wolności;
 • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy. 


Komentarze

Popularne posty