Kiedy pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego?


Obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.

Pracodawca udziela urlopów zgodnie z planem urlopów, który należy sporządzić biorąc pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

Pamiętaj ! Planem urlopów nie należy obejmować części urlopu, który udzielany jest pracownikowi na jego żądanie.

Pracodawca nie ma obowiązku ustalania planu urlopów, gdy:

  • zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę;
  • u danego pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa.
W takich przypadkach pracodawca ustala termin urlopu w porozumieniu z pracownikiem.

Pamiętaj ! Pracodawca na wniosek pracownicy udziela jej urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim. Z tego prawa może także skorzystać pracownik-ojciec, który wychowuje dziecko i korzysta z urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca może skorzystać z prawa, które mu przysługuje i nakazać pracownikowi wykorzystanie urlopu wypoczynkowego do końca pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego.

Pamiętaj ! Nie dotyczy to urlopu, który został udzielony pracownikowi na jego żądanie.


Komentarze

Popularne posty