Zwolnienia grupowe z pracy


Zwolnienia grupowe pracowników są to specyficzne zwolnienia. Pracodawca może przeprowadzić je tylko, gdy zaistnieją określone warunki.

Po pierwsze: zakład pracy musi zatrudniać co najmniej 20 osób.

Po drugie: w takiej sytuacji powody zawsze leżą po stronie pracodawcy.


Do zwolnienia grupowego dojdzie, gdy w ciągu 30 dni wypowiedzenie umowy o pracę dostanie:

  • 10 pracowników, gdy zakład pracy zatrudnia mniej niż 100 osób;
  • 10 % załogi, gdy zakład pracy zatrudnia 100-300 osób;
  • co najmniej 30 osób, gdy zakład pracy zatrudnia 300 osób i więcej.
Pamiętaj ! Pracodawca ma obowiązek o wszystkim poinformować powiatowy urząd pracy, a także radę pracowników, gdy taka działa w zakładzie pracy.

Uwaga! Zwolnienie grupowe pozwala rozwiązać umowę o pracę na czas określony, nawet, gdy zawiera ona klauzulę o braku możliwości rozwiązania umowy o pracę przed upływem konkretnego terminu.

Ten rodzaj rozwiązania stosunku pracy jest  o tyle korzystny dla pracowników, ze każdemu należy się odprawa. Niezależnie od wewnątrzzakładowego regulaminu, to przepisy określają próg odprawy dla pracownika.

Pamiętaj! Górna granica odprawy, która będzie należała się pracownikowi, to nawet 15-krotność aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jeżeli dojdzie do zwolnienia grupowego, to będzie to oznaczało, że pracownicy będą uprzywilejowani, gdy zakład pracy, który rozwiązał z nimi umowę o pracę, zacznie ponownie zatrudniać osoby w tej samej grupie zawodowej.

W takim przypadku obowiązkiem pracodawcy jest w pierwszej kolejności zatrudnić dawnych pracowników.

Pamiętaj! Jednak muszą oni - w terminie roku od dnia rozwiązania umowy o pracę - wyrazić pisemną chęć ponownej współpracy z dawnym pracodawcą.


Komentarze

Popularne posty