Praca w niedziele i święta

Praca w niedziele i święta 


Na podstawie Kodeksu pracy, praca w święta (także praca w święta, które przypadają w niedziele) w placówkach handlowych jest niedozwolona.

Pamiętaj! W placówkach handlowych praca w niedziele jest dozwolona wyłącznie, gdy wykonywane są tam pracę konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną oraz codzienne potrzeby ludności.Pracownik może pracować w niedziele i święta, gdy:


 • konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej, która ma na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • pracuje w ruchu ciągłym;
 • pracuje na zmiany;
 • pracuje przy niezbędnych remontach;
 • pracuje w transporcie i komunikacji;
 • pracuje w zakładowej straży pożarnej i zakładowej służbie ratowniczej;
 • pracuje przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • pracuje w rolnictwie i hodowli;
 • wykonuje pracę konieczne ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
 • zakładach, które świadczą usługi dla ludności;
 • gastronomii;
 • zakładach hotelarskich;
 • jednostkach gospodarki komunalnej;
 • zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia, które są przeznaczone dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, a także placówkach opiekuńczo-wychowawczych, które zapewniają całodobowa opiekę;
 • zakładach, które prowadzą działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • zatrudniony jest w systemie czasu pracy, w którym praca świadczona jest wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta.
Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi, który wykonuje pracę w niedziele i święta, inny dzień wolny od pracy:
 • w okresie 6 dni kalendarzowych, które poprzedzają lub następują po przepracowanej niedzieli, gdy pracownik świadczy pracę w niedzielę;
 • w ciągu okresu rozliczeniowego, gdy pracownik świadczy pracę w święto.
Gdy pracownik nie otrzyma dnia wolnego w zamian za pracę w niedziele w powyższym terminie, to pracodawca musi udzielić mu tego dnia do końca danego okresu rozliczeniowego, a gdy nie jest to możliwe, to wypłaca pracownikowi dodatek w wysokości 100 % wynagrodzenia w zamian za każdą godzinę pracy w niedzielę. Podobnie jest z rekompensatą za pracę w święto.

Komentarze

Popularne posty